Red Cross Sint Maarten

Vin ba nou yon kout men!

Tanpri ranpli fòmilè ki anba la a epi youn nan kowòdonatè nou yo ap kontakte ou.
Note byen, sèvis benevòl nan Lakwa Wouj la pa peye.

N ap chèche benevòl Ready2Help pou ede nou ak bagay sa yo nan moman an:

  • Antre done
  • Cho an dirèk sou Facebook
  • Videyo Facebook ki anrejistre davans
  • Anbalaj ak distribisyon
  • Chofè
  • Sipò sikolojik

Enskripsyon volontè fèmen tanporèman.